Xuất bản thông tin

null Liên kết sản xuất lúa giống

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Liên kết sản xuất lúa giống

Chuyển đổi từ canh tác lúa thương phẩm sang sản xuất lúa giống, hướng đi đang tạo ra nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là giúp nông dân tăng lợi nhuận trên cùng một diện tích canh tác.

Máy cấy lúa trong mô hình tại xã Mỹ Thọ

Hiện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cao Lãnh đang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thọ và Bình Hàng Trung triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa giống với Công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam có địa chỉ tại huyện Tháp Mười.

Theo đó, trong vụ lúa này có 10,5 ha của 9 hộ ở xã Mỹ Thọ và Bình Hàng Trung tham gia liên kết sản xuất lúa giống OM 18 với Công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam. Tham gia liên kết nông dân vừa được hỗ trợ đầu vào, vừa được bao tiêu đầu ra với phương thức công ty hướng dẫn quy trình kỹ thuật, bón vùi phân thông minh, giá công ty thu mua cao hơn thị trường 900 đồng/kg. Điều đặc biệt ở đây là mô hình áp dụng cấy bằng máy và sử dụng mạ giống ươm trong khay nên cho cây lúa khỏe, ít đổ ngã, hạn chế sâu bệnh giúp tiết kiệm chi phí canh tác. Đây được xem là hướng đi mới, mở ra cơ hội để nông dân phát triển kinh tế, giúp nông dân an tâm về đầu ra trước những khó khăn của thị trường lúa, gạo như hiện nay.

Thành Sơn