HĐND Huyện

Trang chủ HĐND Huyện

HĐND Huyện

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN CAO LÃNH

Description: C:\Users\NT\Pictures\Thu.jpg

Huỳnh Thị Hoài Thu

Tỉnh uỷ viên/Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  hoaithucaolanh@gmail.com

SĐT: 09 13 841 559

Description: C:\Users\NT\Pictures\Thuan.jpg

Ông Nguyễn Đức Thuận

UVBTV Huyện uỷ/Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh

Email: ducthuanubkthu@gmail.com

SĐT: 0946 015 063

Description: C:\Users\NT\Pictures\Thien.jpg

Ông Trương Vĩnh Thiện

UVBTV Huyện uỷ/Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  thient239@gmail.com

SĐT: 09 13 846 458

Description: C:\Users\NT\Pictures\Trang.jpg

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Huyện uỷ viên/Trưởng ban KTXH HĐND huyện Cao Lãnh

Email:  trangthuy2909@yahoo.com.vn

SĐT: 0945464790

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu