Thông tin liên hệ UBND Huyện Cao Lãnh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

Họ tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

2

3

4

5

6

Lãnh đạo UBND Huyện

1

Lê Chí Thiện

Chủ tịch

chithienvpdt@gmail.com

02773822229

0903160616

2

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

tuan1979bt@yahoo.com.vn

02773821878

0984249401

3

Huỳnh Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

huynhthanhson67@gmail.com

0918643229

4

Huỳnh Văn Vinh

Phó Chủ tịch

hvvinh7677@gmail.com

0914537839

Lãnh đạo HĐND Huyện

1

Trương Vĩnh Thiện

Phó Chủ tịch

tvthien.hcl@dongthap.gov.vn

02773821880

0913846458

2

Nguyễn Văn Yên

PTB KT-XH

nvyen.hcl@dongthap.gov.vn

02773821880

3

Nguyễn Thanh Tuấn

PTB Pháp chế

nttuan.hcl@dongthap.gov.vn

02773821880

0939048918

Văn phòng HĐND và UBND huyện

1

Nguyễn Khắc Mỹ

Chánh VP

nkmy71@gmail.com

02773822215

0908883835

2

Lê Thanh

Phó Chánh VP

lethanh.hcl@gmail.com

02773820437

0939905916

3

Lê Quốc Khanh

Phó Chánh VP

quockhanhle79@gmail.com

02772213790

0986221749

4

Lê Cao Phong

Phó Chánh VP

mrlecaophongthbasao@gmail.com

02772213790

0916404299

5

Nguyễn Hữu Trải

Chuyên viên

nhtrai.hcl@dongthap.gov.vn

02773504566

6

Nguyễn Thanh Liêm

Chuyên viên

thanhliemvptk@gmail.com

02773822172

0939157075

7

Lê Văn Bình

Chuyên viên

lvbinh654@gmail.com

02772213790

0939035654

8

Võ Tấn Tài

Chuyên viên

tantaibdo299@gmail.com

02773504566

0706352968

9

Võ Thị Phụng

Chuyên viên

ptphung.hcl@gmail.com

02773504566

0917820828

10

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cán sự

nttnhung3479@gmail.com

02773822203

0916763479

11

Võ Thanh Luyên

Chuyên viên

luyensmile89@gmail.com

02773822172

0374635161

12

Nguyễn Minh Dương

Chuyên viên

nmduong0816881188

02773822400

0816881188

13

Nguyễn Văn Lý

Chuyên viên

nguyenlydat83@gmail.com

02773820181

0932959489

14

Phòng Nội vụ

1

Đinh Thị Thu Hà

P. Trưởng phòng

dttha1975@gmail.com

02773821946

0987102362

2

Nguyễn Thị Nhãn

P. Trưởng phòng

ntnhan.hcl@dongthap.gov.vn

02773821946

0949675112

3

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

ntkthoa.hcl@gmail.com

02773706915

0852114779

4

Nguyễn Kim Đoan

Chuyên viên

kimdoandt@gmail.com

02773706915

0932908995

5

Nguyễn Thanh Nhàn

Chuyên viên

ntnhan.hcl@gmail.com

02773821946

0907893206

6

Hồ Minh Thúy

Chuyên viên

hominhthuy76@gmail.com

02773822172

0817820739

7

Võ Ngọc Hảo

Chuyên viên

vongochao1987@gmail.com

02773706915

0949693935

8

Ngô Văn Dỡ

Chuyên viên

Chudonv06012020@gmail.com

02773706915

0946457817

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

1

Phan Thị Ái Xuân

Trưởng Phòng

xuanaiai77@gmail.com

2773822202

0919239197

2

Đinh Hoàng Hải

P.Trưởng phòng

dhhai.hcl@dongthap.gov.vn

2773822202

0947777017

3

Nguyễn Thanh Khiêm

Chuyên viên

nguyenthanhkhiem1969@gmial.com

2773822202

0913795034

4

Bùi Thị Kim Uyên

Chuyên viên

btkuyen1978@gmail.com

2773822202

0944095572

5

N. Thị Kim Hoàng

Chuyên viên

hoang.hcl@gmail.com

02773821688

0765039453

6

Võ Thanh Trực

Chuyên viên

trucvt159753@gmail.com

2773822202

0888588389

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

1

Nguyễn Chí Tâm

Trưởng phòng

tamqldahcl@gmail.com

2773822000

0982855933

2

Đặng Hữu Minh

P.Trưởng phòng

minh78hcl@gmail.com

2773821565

0833230032

3

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

P.Trưởng phòng

Myduyenttmythọ@gmail.com

2773822000

0939368651

4

Trần Thanh Hùng

Chuyên viên

tranthanhhung675966@gmail.com

2773821565

0913675966

5

Nguyễn Thị Kim Thanh

Chuyên viên

ntkthanh1966@gmail.com

2773822000

0916900109

6

Trần Phước Hải

Chuyên viên

tphai1964@gmail

2773821565

0937150692

7

Nguyễn Thị Hoàng Thi

Chuyên viên

thigiaothong@yahoo.com.vn

2773822000

0932997271

8

Phạm Nguyễn Phượng Loan

Chuyên viên

pnploan29@gmail.com

2773822000

0983989987

9

Phạm Thanh Điền

Cán sự

phamdien1983@yahoo.com.vn

2773821565

0976270373

10

Nguyễn Tú Trinh

Chuyên viên

ngtutrinh183@gmail.com

2773822000

0932828001

Phòng Tư pháp huyện

1

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng

lvhungmyhiep@gmail.com

02773822661

0913140553

2

Nguyễn Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

tuantphcl@gmail.com

02773822661

0983158919

3

Trần Văn Bé Hai

Chuyên viên

haitphcl@gmail.com

02773822661

0946477999

4

Trần Thị Trúc Linh

Chuyên viên

tranthitruclinhptp@gmail.com

02773822661

0906161486

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

1

Nguyễn Thành Vẹn

Trưởng phòng

thanhvencaolanh@gmail.com

02773822068

0919460888

2

Phạm Quốc Trưởng

P.Trưởng phòng

pqtruonghcl@gmail.com

02773822068

0939024041

3

Trần Văn Bằng

P.Trưởng phòng

tvbanghcl@gmail.com

02773822068

0918855873

4

Phan Thị Kim Yến

Chuyên viên

kimyendongthap1980@gmail.com

02773822400

0768107439

5

Võ Phạm Duy

Chuyên viên

duytnmthcl@gmail.com

02773822068

0919840040

6

Đào Văn Nhựt

Chuyên viên

daovannhut23687@gmail.com

02773822068

0939434557

7

Bùi Thành Luân

Chuyên viên

btluan34@gmail.com

02773822068

0972892167

8

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

1

Trương Việt Long

Trưởng phòng

longtruongviet@gmail.com

02773.822397

0852.030.401

2

Đặng Thị Rành

P.Trưởng phòng

dtranhptc@gmail.com

02773.822143

0919.874.595

3

Nguyễn Thị Kim Yến

Chuyên viên

ntky.tckh.hcl@gmail.com

02773.822382

0949.66.55.75

4

Phạm Thị Bích Chương

Chuyên viên

bichchuong.hcl@gmail.com

02773.822397

0916.908.929

5

Lê Quang Tùng

Cán sự

tunglequang77@gmail.com

02773.822397

0977.22.17.17

6

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

Chuyên viên

mytiennguyen190@gmail.com

02773.822143

0988.431.127

7

Nguyễn Ngọc Hằng

Chuyên viên

ngochang1981.h@gmail.com

02773.822143

0939.611.859

8

Nguyễn Thị Thanh Nghị

Chuyên viên

thanhnghi.hcl@gmail.com

02773.822143

0906.712.782

9

Đặng Văn Nhân

Chuyên viên

dvnhan.hcl@gmail.com

02773.822397

0913757856

10

Lê Trọng Nhân

Chuyên viên

ksnhan39@gmail.com

02773.822397

0961234957

Phòng Nông nghiệp và PTNN huyện

1

Trưởng Phòng

2773821134

2

Trần Văn Hưng

Phó Trưởng Phòng

tranvanhung1965@gmail.com

2773821134

0946616563

3

4

 Lương Quốc Hùng

Chuyên viên

luongquochung1975@gmail.com

2773821134

0907335606

5

Nguyễn Anh Thư

Chuyên viên

nathu80@gmail.com

2773821134

0913878039

6

Lê Thanh Dũng

Chuyên viên

lethanhdung.hcl@gmail.com

2773821134

0918311407

7

Nguyễn Văn Trở

Chuyên viên

vantro.hcl@gmail.com

2773821134

0939637053

8

Nguyễn Phú Cần

Chuyên viên

nguyenphucan83@gmail.com

2773821134

0939344379

9

Lê Thị Cẩm Thuận

Chuyên viên

thuanlecaolanh@gmail.com

2773821134

0917939319

Thanh tra

1

Đoàn Thanh Liêm

Chánh Thanh tra

dtliem@gmail.com

02773822227

0907 810 689

2

Huỳnh Trung Kiên

P.Chánh Thanh tra

htkien.hcl@dongthap.gov.vn

02773822227

0909 865 595

3

Võ Phước Minh

Chuyên viên

minhcthidico@gmail.com

02773822227

0909 141 019

4

Huỳnh Thị Thuý Vân

Cán sự

thuyvanketoan@gmail.com

02773822227

0917 581 939

5

Trịnh Thuý Vân

Chuyên viên

trinhthuyvan910@gmail.com

02773822227

0396 994 043

Phòng Y tế huyện

1

Huỳnh Đức Trường

Trưởng Phòng

thshuynhductruong@gmail.com

02773822203

0908521487

2

Nguyễn Thị Kim Thoa

Chuyên viên

kimthoa658@gmail.com

02773822203

0907800405

3

Thái Hữu Lộc

Cán sự

huulocdt2018@gmail.com

02773822203

0917139078

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

1

Phạm Thị Xuân Mai

Trưởng phòng

ptxmai.hcl@dongthap.gov.vn

02773.822296

0913947827

2

Phó Trưởng phòng

02773.822374

3

Trần Thị Kim Khoa

Phó Trưởng phòng

ttkimkhoa@gmail.com

02273.822208

0913.612.223

4

Mai Thị Nữ

Chuyên viên

maithinu10@gmail.com

02773.820989

0939.373.960

5

Nguyễn Văn Hoàng Hạnh

Chuyên viên

phonggddthcl@gmail.com

02773.820139

0913.848.189

6

Trần Lý Hoàng Thiện

Chuyên viên

tlhthien.pgdhcl@gmail.com

02773.820139

01267.181.797

7

Phạm Thành Đặng

Chuyên viên

pgd.dang.hcaolanh@gmail.com

02773.821562

0919.246.370

8

Nguyễn Tấn Vui

Chuyên viên

ketoan.pgd.hcaolanh@gmail.com

02773.822278

0996.810.699

Phòng Lao động - TB&XH  huyện

1

Phan Văn Định

Trưởng Phòng

dinhgg@gmail.com

02773822142

0918822039

2

Đặng Văn Việt

Phó Trưởng Phòng

vietphonglaodong@gmail.com

02773822142

0918779943

3

Nguyễn Thị Mộng Thu

Phó Trưởng Phòng

ntmthu@gmail.com

02773822142

0913616998

4

Dương Ngự Bình

Chuyên viên

duongngubinh79@gmail.com

02773822142

0934567035

5

Nguyễn Đình Hoàng Thụy

Chuyên viên

phong.ld.tbxh.hcl@gmail.com

02773820242

0944884548

6

Phan Thị Mạnh Khương

Chuyên viên

ptmkhuong@gmail.com

02773822142

0911633259

7

Trần Thị Nhịnh

Chuyên viên

nhinhldtbxhsusu@gmail.com

02773820242

0942407409

Danh mục chính Menu