LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CAO LÃNH

Trang chủ UBND Huyện

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CAO LÃNH

Description: C:\Users\QTM\Desktop\HDND bat thuong 2017\LeChiThien.JPG

Ông Lê Chí Thiện

Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: chithienvpdt@gmail.com

SĐT: 0949.57.1616

Description: C:\Users\QTM\Downloads\anhTuan.jpg

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: tuan1979bt@yahoo.com.vn

SĐT: 0984.249.401

Description: C:\Users\NT\Desktop\Trinh chieu Tieu su DBHDND\Hinh\2_ThanhSon.jpg

Ông Huỳnh Thanh Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: huynhthanhson67@gmail.com

SĐT: 0918.643.229

Description: C:\Users\NT\Downloads\Hình - Huynh Van Vinh.jpg

Ông Huỳnh Văn Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh

Email: hvvinh7677@gmail.com

SĐT: 0914.537.839

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1