Xuất bản thông tin

null Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức

Ngày 20/3/2023 Hội đồng tuyển dụng viên chức Huyện ban hành Thông báo số 457/TB-HĐTD thông báo Kết quả xét tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức.

Xem chi tiết thông báo số 457/TB-HĐTD tại đây.