Xuất bản thông tin

null Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020

Trang chủ Tin tức

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020

Trên cơ sở Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Uỷ ban nhân dân Huyện về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020, Uỷ ban nhân dân Huyện thông báo tuyển dụng, như sau:

Ảnh minh hoạ

Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển

Nội dung và hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua 02 vòng

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển tiếp tục tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển; điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 18/5/2020.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cao Lãnh, số 02, đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Hồ Nhựt