Xuất bản thông tin

null Chỉ tiêu và danh sách viên chức ngành Giáo dục đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Chỉ tiêu và danh sách viên chức ngành Giáo dục đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022

Ngày 15/6/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Thông báo số 312/TB-UBND thông báo chỉ tiêu và danh sách viên chức ngành Giáo dục đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022, cụ thể:

Chỉ tiêu tiếp nhận viên chức năm 2022: 20 chỉ tiêu.

Danh sách viên chức đủ điều kiện xét chuyển công tác năm 2022: 40 viên chức.

Viên chức có nhu cầu thay đổi nguyện vọng chuyển công tác thì nộp đơn về Uỷ ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) chậm nhất đến hết ngày 23 tháng 6 năm 2022.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Phụ lục 1.

Phụ lục 2.

Phụ lục 3.