Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Huyện Cao Lãnh trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; thông qua các phong trào, mô hình đã khơi dậy được tinh thần tự lực, hợp tác, vai trò, trách nhiệm của Nhân dân - là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh chỉ đạo ngành chuyên môn hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí hiện hành, từng bước xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh- sạch- đẹp.

 

Huyện Cao Lãnh có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đã được Trung ương công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.  Đến cuối năm 2021 có 2 xã Mỹ Xương, Bình Thạnh đạt 18 tiêu chí đang chờ thẩm định công nhận; 2 xã Phong Mỹ, An Bình đạt 16 tiêu chí; 5 xã đạt 15 tiêu chí là Gáo Giồng, Tân Nghĩa, Mỹ Thọ, Nhị Mỹ, Mỹ Long; 4 xã đạt 14 tiêu chí là Ba Sao, Tân Hội Trung, Mỹ Hội, Bình Hàng Trung; xã Mỹ Hiệp đạt 13 tiêu chí; xã Bình Hàng Tây đạt 12 tiêu chí; xã Phương Trà đạt 11 tiêu chí và xã Phương Thịnh đạt 10 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Kết quả thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu, Bình Thạnh được tỉnh chọn thực hiện điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu, qua rà soát đến nay xã đạt được 6/9 tiêu chí, còn 3 tiêu chí gồm: tiêu chí số 2 về thu nhập, tiêu chí số 3 về hộ nghèo, tiêu chí số 5 về y tế tiếp tục phấn đấu thực hiện trong thời gian tới.

Kết quả thực hiện ấp nông thôn mới, UBND huyện Cao Lãnh đã ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp nông thôn mới trên địa bàn Huyện. Đến nay, ấp Mỹ Hưng Hoà, xã Mỹ Xương đạt 4/7 tiêu chí, còn 3 tiêu chí cơ bản đạt tiêu chí số 3 về nhà ở, tiêu chí số 5 về văn hoá - y tế -giáo dục, tiêu chí số 6 về môi trường - cảnh quan; ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh đạt 5/7 tiêu chí, còn 2 tiêu chí cần tiếp tục phấn đấu là tiêu chí số 1 về giao thông, tiêu chí số 3 về nhà ở; ấp Bình Hoà, xã Mỹ Hội đạt 3/7 tiêu chí, còn 4 tiêu chí cần đẩy mạnh thực hiện là về giao thông, nhà ở; ấp 4, xã Phong Mỹ đạt 7/7 tiêu chí. Đến cuối năm 2021 đạt 3 ấp nông thôn mới.

Năm qua dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng với sự chủ động, linh hoạt sáng tạo trong triển khai thực hiện chỉ đạo của tỉnh Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Cao Lãnh đạt nhiều kết quả tích cực, đã phát huy nội lực của cộng đồng, thu hút sự tham gia tích cực của người dân, các tổ chức xã hội, nhà tài trợ, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khởi sắc, khang trang hơn. Càng tiêu chí nông thôn mới ngày càng nâng chất, từng bước xây dựng nhiều địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu hơn nữa, để Cao Lãnh luôn xứng tầm với danh hiệu quê hương 02 lần được phong tặng Anh hùng và sớm về đích sự nghiệp hiện đại hóa Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn./.

Trần Ngộ