Xuất bản thông tin

null Nhị Mỹ quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Nhị Mỹ quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Cao Lãnh, trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Nhị Mỹ gặp không ít khó khăn, song bằng nhiều nỗ lực, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, niềm vui "về đích" NTM không làm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Từ năm 2020 đến nay, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM.

Xác định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, xã Nhị Mỹ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng NTM, tích cực tham gia quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng NTM.

Một tuyến đường nông thôn xã Nhị Mỹ

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng, hỗ trợ đúng mục đích, đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập gia đình. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác cũ. Sử dụng các cây, con, giống mới có năng suất, sản lượng cao, các ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp được Nhân dân áp dụng từ khâu làm đất, gieo sạ, cho đến khâu thu hoạch sản phẩm.

Triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả, các hình thức tổ chức sản xuất chuyển đổi cây trồng vật nuôi và cây công nghiệp ngắn ngày như: ớt, mè, bắp, ở các ô bao vùng gò trên địa bàn xã, tiếp tục duy trì mô hình gạo AKITAX, gạo đen và các sản phẩm chế biến từ gạo. Tiếp tục duy trì nuôi cá tra thương phẩm, nuôi tôm kết hợp với cá chạch cơm, cá chạch lấu kết hợp cá heo, cá linh, cá chốt, tép... Từ những mô hình sản xuất hiệu quả trên góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình và xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi văn minh hơn.

Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn... Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 2%, kịp thời hỗ trợ, tư vấn các nội dung giúp hộ nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn xã còn 115 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,98%, 107 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,70%.

Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn và huy động nguồn lực của các doanh nghiệp và Nhân dân. Trong năm 2021, xã xây dựng mới 02 công trình (đường bờ tây sông Cần Lố và san lắp cụm dân cư). Tổng kinh phí ước thực hiện 3 tỉ đồng. Các tuyến đường chính của xã đã được nhựa hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường làng ngõ xóm của xã được đảm bảo sạch sẽ và không lầy lội vào mùa mưa. 

Là người dân sinh sống lâu đời trên quê hương Nhị Mỹ, ông Đinh Văn Trưng cho hay: “Tôi thấy những năm gần đây các trường học được đầu tư bảo đảm cho công tác dạy và học. Trạm Y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Nhà văn hóa ấp được đầu tư, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần được cải thiện, thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, thắp sáng đường quê tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp bà con ở đây rất phấn khởi”.

Hệ thống thông tin tuyên truyền ở xã, ấp được đầu tư sửa chữa, bảo đảm thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mới nhà ở, tường rào… Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống của người dân ngày một cải thiện.

Thời gian tới, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra nhằm tiếp tục duy trì và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong giai đoạn 2020 - 2025, xã Nhị Mỹ tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nhân rộng các mô hình dân vận khéo, các phong trào thi đua trong xây dựng NTM. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. 

Đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy xã Nhị Mỹ cho biết: “Sau khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, cả hệ thống chính trị và nhân dân Nhị Mỹ quyết tâm giữ vững và nâng chất các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2024 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện tại, qua rà soát, xã đã đạt được 15/19 tiêu chí NTM nâng cao. Từ đó, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành của xã đã lên kế hoạch cụ thể và đang ra sức triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí còn lại, như: Sản xuất và tổ chức lại sản xuất, thu nhập, giáo dục, môi trường theo đúng lộ trình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Thành Sơn