Xuất bản thông tin

null Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện đang diễn biến rất phức tạp, nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, ngày 21/7/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Công văn khẩn số 1052/UBND-VX về việc Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: