Xuất bản thông tin

null Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh họp thường kỳ tháng 3

Thông tin dự án, đầu tư Tin tức

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh họp thường kỳ tháng 3

Sáng ngày 9/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức phiện họp thường kỳ tháng 3 nhằm đáng giá lại tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và triển khai công tác tháng 4 và các tháng tiếp theo.

Đến dự có ông Nguyễn Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, ban, ngành huyện và lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Ông Lê Chí Thiện - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Trong tháng 3, các ngành, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch, đặc biệt là các mặt công tác trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lúa vụ Đông Xuân đạt trên 210.000 tấn, xuống giống lúa Hè Thu được trên 27.000 ha; từ đầu năm đến nay đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được 85 ha, đạt 21,3% kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị nông sản; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn Huyện được 4.960 ha và vụ Hè Thu được 3.760 ha, đạt 72,7% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay đã liên kết 764 tấn cây ăn trái, trong đó, 405 tấn xoài; 142 tấn ổi; 217 tấn chanh.

Hoàn chỉnh báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020; trong quý I đã triển khai xây dựng 82 công trình (trong đó có 27 công trình chuyển tiếp và 55 công trình xây dựng mới), đến nay tổ chức khởi công 29 công trình, 9 công trình nghiệm thu khối lượng, giải ngân được 12,748 tỷ đồng, đạt 4,5% vốn kế hoạch. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được tập trung triển khai thực hiện, đã có 34 lao động (thị trường Nhật bản) xuất cảnh, đạt 16% kế hoạch, có 123 lao động đã trúng tuyển chờ xuất cảnh và 201 lao động đang học định hướng; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Huyện đăng ký đầy đủ các thủ tục sản xuất, kinh doanh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường để đủ điều kiện tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát triển du lịch cộng đồng; cải cách hành chính, giải quyết đơn, thư khiếu nại của công dân đảm bảo đúng theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, đặt biệt là dịch bệnh Covid-19.  

Ông Lê Chí Thiện phát biểu tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, ông Lê Chí Thiên yêu cầu các ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, rà soát các địa ch cụ thể về ô bao, diện tích, số hộ ký liên kết tiêu thụ với công ty, doanh nghiệp; xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng các sản phẩm OCOP mới và nâng cao các sản phẩm đã được đánh giá.

Trong xây dựng nông thôn mới, các xã, thị trấn cần quan tâm góp ý vào dự thảo báo cáo quá trình xây dựng Huyện nông thôn theo đúng yêu cầu; phát triển các hợp tác xã, khuyến khích mở thêm nhiều dịch vụ mới; tiếp tục triển khai các giải pháp trong bảo vệ, vệ sinh môi trường; Quản lí sử dụng đất công, trật tự xây dựng, quản lí, điều hành tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao tinh thần cng đồng trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm phát triển doanh nghiệp mới trên đia bàn; phát triển du lịch cng đồng và điểm du lịch trãi nghiệm về tôm trên địa bàn. Sắp xếp tổ chức, chế độ chính sách, chất lượng giáo dục tại các trường học. Tiếp tục tập trung công tác vận động người dân tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài, đặc biệt là đơn hàng tuyển gấp 120 lao động nữ đi làm việc tại Nhật Bản vào tháng 5 sắp tới.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lí chặt chẽ nơi cư trú và giám sát dịch tễ; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa, quan tâm công tác Dân vận chính quyền, ứng xử với người dân, rà soát  đề án vị trí việc làm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị tốt các điều kiện, về trang thiết bị, an ninh trật tự cho công tác bần cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.

Minh Tâm