Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần thứ tư

Thông tin dự án, đầu tư Tin tức

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh lần thứ tư

Sáng ngày 30/3/2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Huyện uỷ trong quý I, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện cho các Ban và cơ quan của Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Huyện; lãnh đạo các ngành huyện; Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn. Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Huyện uỷ, công tác trọng tâm năm 2021 nhất là lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kinh tế hợp tác được củng cố, nâng cao chất lượng, chuyển đổi 85ha lúa sang trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả; hoàn thành thủ tục đề nghị thẩm định công nhận Huyện nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP, công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người nhất là dịch bệnh Covid-19; đến nay có 32 lao động xuất cảnh làm việc theo hợp đồng,123 lao động trúng tuyển chờ xuất cảnh và 201 lao động đang học định hướng; hoạt động du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên khách du lịch đến địa phương giảm; công tác tuyển quân năm 2021 đảm bảo chất lượng và số lượng, công tác cấp căn cước công dân được triển khai thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng quy trình…

Qua thao luận hội nghị nhất trí cao với nội dung các báo cáo, Tờ trình đồng thời thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, định hướng cho quý 2 gắn với nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, đơn vị và đề xuất, kiến nghị một số nội dung trên các lỉnh vực.

Đ/c Huỳnh Thị Hoài Thu phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, phát huy vai trò người đứng đầu; tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn Huyện; thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, phát triển sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng hoạt động Hội quán, Hợp tác xã; quan tâm công tác giới thiệu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển du lịch kết hợp với tạo dựng hình ảnh địa phương; phát huy giá trị con người Cao Lãnh nghĩa tình, năng động, sáng tạo; lãnh đạo công tác dân vận góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng Huyện nông thôn mới; thực hiện mô hình “Làng mới” , “tết Quân – Dân”, mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp”; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là phòng, chống dịch Covid – 19; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong việc thực hiện cấp căn cước công dân, tập trung cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Thuý Nhi