Xuất bản thông tin

null Tập huấn hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Thông tin dự án, đầu tư Tin tức

Tập huấn hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Chiều ngày 26/3/2021, Uỷ ban nhân dân Huyện tổ chức tập huấn hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn Huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị, địa phương. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đơn vị được đại diện Thanh tra Tỉnh giới thiệu, hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng phần mềm từ việc khởi tạo nhập hồ sơ tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư, tra cứu, đánh dấu trùng đơn, lãnh đạo tiếp công dân, các quy trình xử lý đơn theo luồng tương ứng với hướng xử lý, trích xuất các mẫu báo cáo, quy trình các bước giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền,...cùng nhiều chức năng khác của phần mềm.

Ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện phát biểu buổi tập huấn

Qua buổi tập huấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm “Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo” của Thanh tra Chính phủ trên địa bàn Huyện; phân công công chức, viên chức thường xuyên theo dõi, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời các vụ việc tiếp công dân, xử lý đơn và quy trình giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và không thuộc thẩm quyền; thống kê, báo cáo kịp thời đúng theo hướng dẫn.

Văn Lý