Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các tổ chức CTXH huyện

Thông tin dự án, đầu tư Tin tức

Tổng kết công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các tổ chức CTXH huyện

Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025. Đến dự có bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện; ông Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; Bà Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá của ông Lê Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, đặc biệt, có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị Tinh xem xét, công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.

Nhiều hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch được chủ động triển khai thực hiện. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều khởi sắc, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công được thực hiện kịp thời; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính luôn được quan tâm; kỷ cương, kỷ luật hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên.

Ông Nguyễn Hồng Sự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực. Nội dung phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, phát huy được vai trò tích cực của từng tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hai bên đã phối hợp chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác tuyền truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Ông Lê Chí Thiện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, bà Huỳnh Thị Hoài Thu và ông Nguyễn Hồng Sự đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân Huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện 5 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp theo hướng chặt chẽ, cụ thể từng phần việc của mỗi cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình hành động của Huyện uỷ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân Huyện giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn 2020 - 2024; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện trong tuyên truyền những chủ trương, định hướng gắn với trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện. Đổi mới phong cách lề lối làm việc, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn như “toàn dân chung tay xây dựng NTM”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”, chương trình “ giảm nghèo bền vững”, “đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn. Thực hiện tốt việc tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thành Ngưỡng