Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát Đảng uỷ xã Bình Hàng Tây

Thông tin dự án, đầu tư Tin tức

Ban Thường vụ Huyện uỷ giám sát Đảng uỷ xã Bình Hàng Tây

Sáng ngày 17/3/2021, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ do đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Bình Hàng Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, Chương trình hành động của Huyện uỷ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021; công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Huyện uỷ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân Huyện năm 2021, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hoá kịp thời đến tất cả đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng; có phân công, tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, nhất là việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều công trình được triển khai thi công; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; Công tác chuẩn bị bầu cử thực hiện các bước quy trình, đảm bảo đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu đề nghị Đảng uỷ xã tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động trong tham mưu, phối hợp chặt chẽ; định kỳ đối thoại lắng nghe ý kiến đảng viên, công chức, các ngành và nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm kiểm tra giám sát thường xuyên; định kỳ tiếp công dân; thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Thuý Nhi