Xuất bản thông tin

null Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Trang chủ Thông tin tuyên truyền

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Uỷ ban nhân dân Huyện thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 16 chỉ tiêu

- Văn phòng - Thống kê: 02 chỉ tiêu.

- Tài chính - Kế toán: 04 chỉ tiêu.

- Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 07 chỉ tiêu.

- Văn hóa - Xã hội: 02 chỉ tiêu.

- Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu.

Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: Từ ngày ban hành Thông báo đến ngày 22/3/2021 trong giờ hành chính (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

- Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Cao Lãnh, số 02, đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh).

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Hồ Nhựt