Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 tại xã Mỹ Hội

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 tại xã Mỹ Hội

Ngày 22/02/2021, Đoàn công tác Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh do ông Bùi Tấn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện làm trưởng Đoàn có buổi làm việc với xã Mỹ Hội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2020, UBND xã Mỹ Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hội đã chủ động cụ thể hoá nội dung các quyết định, kế hoạch triển khai kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân Huyện, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của địa phương, theo định hướng chung của Huyện, Tỉnh. Năm 2021 xã Mỹ Hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng thu, chi ngân sách địa phương; diện tích trồng lúa, cây ăn trái, hoa màu, cây công nghiệp; liên kết sản xuất tiêu thụ lúa; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo; duy trì xã an toàn về an ninh trật tự, xây dựng đạt 5/5 ấp an toàn; duy trì đạt xã vững mạnh về quốc phòng; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt 95 % trở lên; đưa 11 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài....

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã làm rõ nhiều nội dung trong thực hiện, triển khai phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: tình hình quản lý đất đai công, xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vấn đề quản lý tài chính, phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và công tác triển khai thực hiện phòng, chống dịch trên người, cây trồng vật nuôi và dịch bệnh Covid - 19.             

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Bùi Tấn Phước ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của xã Mỹ Hội trong năm qua và yêu cầu xã tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội địa phương năm 2021 như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chất lượng hoạt động hợp tác xã; quản lý đất công đúng quy định; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người dân; hiệu quả hoạt động tổ nhân dân tự quản cộng đồng; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải hành chánh; đảm bảo tình hình an ninh trật tự; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ông Bùi Tấn Phước cũng lưu ý xã thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc để tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trước mắt tập trung cho công tác tuyển quân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành Ngưỡng