Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn giám sát người đi từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Hướng dẫn giám sát người đi từ vùng dịch Covid-19 trong nước đến tỉnh Đồng Tháp

Để chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã từng đi, đến từ vùng dịch về Tỉnh đều phải khai báo y tế bắt buộc;

Ảnh minh hoạ

Khai báo trực tuyến tại địa chỉ https://kbyt.ytedongthap.vn hoặc trực tiếp tại cơ sở y tế gần nhất;

Thực hiện cách ly y tế và giám sát sức khỏe theo 04 nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

Cách ly y tế tập trung:

Nhóm 1 là những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Cách ly tập trung 14 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân

Nhóm 2 là người từng đi, đến, về từ địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng (cụ thể hiện nay là Tỉnh Hải Dương). Cách ly tập trung 14 ngày từ ngày rời khỏi địa phương đang giãn cách xã hội.

Cách ly y tế tại nhà:

Nhóm 3 là những người từng đi, đến, về từ các ổ dịch đang hoạt động (nhưng không phải là tiếp xúc gần) hoặc từng đi qua các địa điểm Bộ Y tế thông báo (nhưng không trong vùng phải giãn cách xã hội). Cách ly tại nhà 14 ngày từ ngày rời các địa điểm như thông báo. Xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly

Tự theo dõi sức khoẻ:

Nhóm 4 là những người từng đi, đến, về từ các địa phương bị phong tỏa, các ổ dịch hoạt động, các địa điểm Bộ Y tế thông báo nhưng khai báo đã hơn 14 ngày thì tự theo dõi sức khỏe. Xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi có chỉ định địa danh cụ thể (như Cẩm Giàng- Hải Dương).

Đồng thời, tăng cường giám sát dịch tễ các ca nghi ngờ; tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh trong Tỉnh, về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Thông điệp 5K của Bộ Y tế để người dân phối hợp thực hiện phòng chống dịch bệnh và an tâm sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế.

Hoàng Phúc

(Nguồn theo CV khẩn số 553/CV-BCĐ  ngày 19/02/2021 của BCĐ PC dịch Covid-19 Tỉnh)