Xuất bản thông tin

null Học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 22/02

Trang chủ Tin tức

Học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 22/02

Liên quan đến việc học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 22/02/2021; tại Công văn số 188/VPUBND-THVX ngày 18/02/2021 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt cho việc học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường học tập vào ngày 22/02/2021 (trong điều kiện Tỉnh tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh), đảm bảo triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh hoạ

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị tiếp tục đồng lòng với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không được chủ quan trong việc phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố triển khai ngay các công việc sau Tết, tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp phù hợp với tình hình mới trên tinh thần quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu người đứng đầu các Sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố khẩn trương giải quyết các công việc tồn đọng, chậm tiến độ, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và người dân; thực hiện thật tốt công tác cải cách hành chính, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo động lực mang đến nhiều sự hài lòng hơn cho người dân và doanh nghiệp để mạnh dạn đầu tư phát triển.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng chỉ đạo thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện, Thành phố tập trung triển khai nhanh các dự án đầu tư công; rà soát lại các dự án đầu tư tại địa phương để đẩy nhanh triển khai, có giải pháp giải quyết đối với các dự án triển khai chậm hoặc chưa triển khai với tinh thần kiên quyết thu hồi các dự án của nhà đầu tư không đủ năng lực để kêu gọi đầu tư mới; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để phục vụ tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hoàng Phúc