Xuất bản thông tin

null Ba Sao hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Ba Sao hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

10 năm qua (2011-2020) xã Ba Sao đã huy động nội lực kết hợp với nhiều nguồn vốn khác và vốn ngân sách Nhà nước được 231 tỷ 124 triệu 710 ngàn đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp gần 41 tỷ đồng đã thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nay diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

10 năm năm qua, kinh tế của xã có bước phát triển tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển đổi đa dạng, ngoài cây lúa, trên địa bàn xã phát triển cây ăn trái, rau màu các loại, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, từ đó thu nhập người dân nâng lên, nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 19.920.000 đồng/người/năm thì đến năm 2020 thu nhập người dân 50 triệu đồng/người/năm, tăng 30 triệu đồng/người/năm so với cuối năm 2011, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn ngày càng được cải thiện.

Cầu 7 Thước bắt qua kênh 1000 xã Ba Sao

Ông Nguyễn Văn Thanh, ấp 4, xã Ba Sao chia sẻ: “Không những trong việc xây dựng nông thôn mới, những năm trước đây chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đời sống bà con đã xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo, mô hình 1 cộng 3, nông dân xây dựng mô hình quỹ tương trợ. Ngoài ra, Chính quyền còn tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn để nông dân đầu tư phát triển  kinh tế, tạo được việc làm thường xuyên có thu nhập, nâng cao đời sống người dân, điển hình như hộ ông Tuấn, bà Mết là những hộ nghèo chí thú làm ăn nay thoát nghèo bền vững và có cơ ngơi vững chắc”.

Nhờ thực hiện nhiều mô hình như đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tham gia lao động trong và ngoài tỉnh, đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, tạo việc làm thường xuyên, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nếu như từ năm 2011 số hộ nghèo của xã Ba Sao 649 hộ, chiếm tỷ lệ 20,31% thì đến năm 2020 số hộ nghèo giảm xuống còn 3,95%. Đây là nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vươn lên của hộ nghèo.

Với hơn 113 tỷ đồng, xã Ba Sao đầu tư 20 công trình dân sinh phục vụ sản xuất kết hợp với giao thông nông thôn. Nhờ đó, hạ tầng giao thông được kiên cố, đường trục xã, ấp và đường ngõ xóm được bê tông hóa và nhựa hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Nhiều gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét đất, cây cối để mở đường theo quy hoạch, góp công sức, vật liệu và tiền để làm đường gia thông nông thôn, ông Nguyễn Văn Sum, xã Ba Sao phấn khởi nói: “Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi có hiến cho địa phương 650 m2 đất để làm cầu, đường kinh Xẻo Sình, đồng thời tôi còn vận động bà con xung quanh và gia đình góp sức để làm tuyến đường hoàn thành, bà con chở hàng hóa thuận lợi. Tôi còn vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lúa cây ăn trái có hiệu quả tốt hơn”.    

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân được tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng - an ninh ổn định.

Ông Thái Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy Ba Sao, Trưởng Ban thực hiện xây dựng nông thôn mới cho biết thêm: “Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cũng như các ngành chuyên môn đã tạo điều kiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự tập trung của UBND xã cùng với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; sự quan tâm các Ban phát triển ấp mà nhất là sự đồng thuận rất cao của người dân cùng với Nhà nước tiến hành thực hiện công trình, cảnh quang môi trường tạo điều kiện thuận lợi để xã Ba Sao đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Trần Ngộ