Xuất bản thông tin

null Xây dựng nhiều tuyến đường nông thôn kiểu mẫu và đường, sông không có rác

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Xây dựng nhiều tuyến đường nông thôn kiểu mẫu và đường, sông không có rác

Phát huy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn huyện Cao Lãnh bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện nhiều tuyến đường nông thôn kiểu mẫu và đường, sông không rác.

Một tuyến đường ở xã Bình Hàng Trung

17 xã trên địa bàn đều xây dựng ít nhất một tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và không rác thải trên dòng sông, hướng đến mục tiêu từng bước xây dựng ý thức tự phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, chuyển đổi hành vi bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh việc trồng hoa, trồng cây hai bên tuyến đường còn có sự tham gia chăm sóc của từng hộ dân, từng xã, xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao phải xây dựng từ chính người dân; người dân có ý thức chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ, phát quang tạo cảnh quan thông thoáng, dòng sông không rác thải, làm sạch nơi ở, ngõ xóm của mình phấn đấu cùng với chính quyền xây dựng hoàn thành Huyện nông thôn mới năm 2020.

Thúy Nhi