Xuất bản thông tin

null Nhắn tin, gọi điện quảng cáo

Chính sách pháp luật Báo chí với Đồng Tháp

Nhắn tin, gọi điện quảng cáo

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính Phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2020) thì Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:

Ảnh minh hoạ

- Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;

- Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo;

- Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký;

- Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Đồng nghĩa, Người quảng cáo không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi không được Người sử dụng đồng ý trước đó.

Đồng thời, trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

Trường hợp Người sử dụng trước đó đã đồng ý nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi điện thoại quảng cáo nhưng sau đó có yêu cầu từ chối thì Người quảng cáo phải chấm dứt việc gửi quảng cáo đến Người sử dụng.

Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

+ Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận;

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng;

+ Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo;

+ Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không chấm dứt việc gửi đến người nhận thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.

Quốc Khanh (nguồn Báo pháp luật)