Xuất bản thông tin

null Trình diễn sạ cụm hiệu ứng hàng biên rãnh sâu

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Trình diễn sạ cụm hiệu ứng hàng biên rãnh sâu

Thực hiện quy trình canh tác lúa hữu cơ tiết kiệm - giảm phát thải trên nền đất lúa 3 vụ phù hợp với điều kiện canh tác tại Đồng Tháp. Chiều ngày 30/5/2023, tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh. Công ty cổ phần Cẩm Châu và Viện Nghiên Cứu Yanmar tiến hành trình diễn sạ cụm hàng biên rãnh sâu, trên diện tích 14ha.

Nét mới của cách sạ cụm, không chỉ giảm lượng giống xuống đến ở mức 30 kg giống/ha.  Mà máy sạ cụm còn có chức năng đánh đường biên hàng lúa, tạo nên rãnh sâu, giúp dễ dàng canh tác theo hướng giảm phát thảy trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 

Tiến sĩ Trương Chí Thành – Giảng viên trường Đại học Cần Thơ – viện trưởng viện nghiên cứu Yanmar cho biết, với ý tưởng rãnh của mô hình là cấp nước không ngập cả ruộng của mình, nước theo rãnh này tưới cho 2 hàng lúa bên, nên chúng ta không cần phải thả nước ngập hết đồng ruộng hạn chế phát thảy nhà kính.

Với cách sạ này sẽ giảm chi phí giống 75% so với sạ lan thông thường100kg/ha, không tăng chi phí gieo sạ. Các hàng đều là hàng biên, hạn chế dịch hại, kết hợp được nuôi vịt, cá. Giảm lượng ốc bươu vàng tấn công do hạn chế ruộng ngập nước.

Thành Sơn