Xuất bản thông tin

null Triển khai việc thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt

Trang chủ Tin tức

Triển khai việc thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt

Chiều ngày 23/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Minh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh, Kho bạc nhà nước chi nhánh huyện Cao Lãnh, lãnh đạo các cơ qjan, đơn vị địa phương triển khai việc thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch số 166/KH-UBND, ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022-2025. 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cao Lãnh hướng dẫn các bước đăng ký, mở tài khoản thực hiện giao dịch thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Huyện.

Kết luận chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng đinh việc thu phí, lệ phí tại các cơ quan, đơn vị và địa phương là cụ thể hóa thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và xã thị trấn chjr động phối hợp các tổ chức tín dụng mở tài khoản để thực hiện việc thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt của tổ chức, cá nhân. Thông qua đó hướng dẫn,  các hình thức thanh toán điện tử đến người dân, hộ sản xuất kinh doanh và quan trọng nhất là đảm bảo an ninh, an toàn nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cần dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ lan tỏa.

Thành Sơn