Xuất bản thông tin

null Lễ phát động xây dựng ấp AB nông thôn mới

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Lễ phát động xây dựng ấp AB nông thôn mới

Ngày 17/3, UBND xã Mỹ Hội tổ chức Lễ phát động xây dựng ấp AB nông thôn mới năm 2023. Đây là đơn vị thứ 3 trong Huyện tổ chức lễ phát động này.

Ra quân thực hiện tuyến đường xanh, nhà sạch, dòng sông không rác

Tại lễ phát động đại diện người dân trong ấp phát biểu bài tỏ quyết tâm cùng chính quyền địa phương chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết; khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để hoàn thành các tiêu chí ấp nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Mỹ Hội phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, tập trung thực hiện đạt 7 tiêu chí ấp nông thôn mới gồm: Giao Thông, Điện, Nhà Ở, Kinh tế hộ - Hợp tác phát triển sản xuất, Cảnh quan môi trường, Văn hóa – Giáo dục – Y tế và An ninh trật tự xã hội.

Tại buổi lễ, bản giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới ấp AB cũng đã được các ngành chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ban phát triển ấp và đại diện nhân dân ấp ký kết. Sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên, học sinh, người dân ra quân thực hiện tuyến đường xanh, nhà sạch, dòng sông không rác.

Thành Sơn