Xuất bản thông tin

null Xã An Bình và Mỹ Xương được đề nghị nông thôn mới nâng cao

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tin tức

Xã An Bình và Mỹ Xương được đề nghị nông thôn mới nâng cao

Ngày 7/3, Đoàn thẩm định nông thôn mới do ông Ngô Thanh Hùng, Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn đến thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao xã An Bình và Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. Ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND Huyện; ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Mỹ Xương

Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, xã An Bình và Mỹ Xương tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới. Đến nay, 19/19 tiêu chí đều đáp ứng yêu cầu so với bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao do UBND tỉnh ban hành. Tổng kinh phí 2 địa phương huy động được trên 156 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 31 tỷ đồng. Đồng thời 2 xã cũng đã đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ kết cấu sở hạ tầng, có những mô hình sản xuất hiệu quả cho giá trị kinh tế cao, giữ gìn hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng bảo vệ môi trường. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của 2 xã đều đạt trên 64 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2,45%.

Đoàn thẩm định đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã An Bình và Mỹ Xương trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao và thống nhất 2 xã đều đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững Tỉnh xem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận hai xã An Bình, Mỹ Xương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng thời đề nghị 2 xã tiếp tục điều chỉnh báo cáo, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo góp ý của thành viên Đoàn thẩm định; tiếp tục hoàn thiện và duy trì các tiêu chí ngoài thực địa, nâng cao hơn nữa các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Trước đó, Đoàn cũng đã đến khảo sát thực tế một số tuyến đường kiểu mẫu  ủa  2 xã và mô hình sản xuất Bún Chương Oanh sản phẩm đạt OCOP 03 sao (An Bình); Làng du lịch trải nghiệm nông nghiệp và sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP, mô hình sản xuất đa tầng, ứng dụng nhật ký điện tử vào sản xuất, ứng dụng mã QR code trong dịch vụ “Cây xoài nhà tôi” (Mỹ Xương).

Thành Sơn