Xuất bản thông tin

null Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tuyển dụng viên chức năm 2023

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tuyển dụng viên chức năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-QLDA&PTQĐ ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh tuyển dụng viên chức năm 2023, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 với 15 Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể:

- Thẩm kế viên hạng III: 10 chỉ tiêu.

- Thẩm kế viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Địa chính viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

- Kế toán viên trung cấp: 01 chỉ tiêu.

- Lưu trữ viên trung cấp: 01 chỉ tiêu.

- Hành chính - Tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.