Xuất bản thông tin

null Nhiều mô hình góp phần xây dựng Nông thôn mới

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Nhiều mô hình góp phần xây dựng Nông thôn mới

Đến thời điểm này huyện Cao Lãnh có 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đó là Bình Thạnh, Tân Nghĩa, Gáo Giồng, Mỹ Thọ, An Bình, Mỹ Xương, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội, Phong Mỹ, Tân Hội Trung, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Nhị Mỹ và Mỹ Long. Riêng xã Bình Thạnh được Tỉnh chọn thực hiện mô hình xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu và Huyện chọn thêm xã Mỹ Xương để cùng thực hiện.

Một tuyến đường từ mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Hội

Nhiều năm qua ở Cao Lãnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giúp các xã về đích nông thôn mới sớm hơn kế hoạch. Điển hình như mô hình Hội quán, cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới theo phương châm 3 tự, 1 nhờ, sổ tay hộ gia đình thi đua xây dựng nông thôn mới với phương thức đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, Nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động.

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình sáng tạo của Hội, đoàn thể trong huyện, như xây dựng, lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi xã nông thôn mới, cụm dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn. Biến bãi rác thành vườn hoa, nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch, sông không rác.

Sổ tay Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới

Qua thực hiện mô hình đã giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch. Hiện huyện Cao Lãnh đang nổ lực xây dựng 3 xã còn lại và huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Thành Sơn