Xuất bản thông tin

null Tập huấn nông thôn mới cho các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tập huấn nông thôn mới cho các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch tập huấn, tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ngày 21/12/2022, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện (Văn phòng Điều phối) phối hợp với Văn phòng Điều phối Tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho các tổ nhân dân tự quản trên địa bàn huyện tại Trung tâm Chính trị Huyện có gần 250 học viên tham dự.

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được bà Nguyễn Thị Mỹ Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp thông tin về các chuyên đề: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp  và việc đánh giá, công nhận và thu hồi danh hiệu nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

Qua buổi tập huấn, các học viên đã nhận thức được vai trò quan trọng của chủ thể là nhân dân, từ đó có phương pháp tiếp cận và tuyên truyền, vận động người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là tích cực đóng góp ngày công, vật kiến trúc, hiến đất,…. Tham gia thực hiện bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; thu gom, phân loại, xử lý rác thải; sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn gắn với bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, thực hiện thu gom bao gói vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Đợt tập huấn diễn ra từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022 được tổ chức 6 buổi, với tổng số kế hoạch trên 1.700 lượt người tham dự, tại buổi khai giảng có khoảng 250 người dự thuộc các xã Bình Thạnh, Phương Trà và ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ. Buổi chiều tiếp tục tập huấn cho các xã Bình Hàng Trung, Tân Hội Trung, An Bình và ấp Mỹ Đồng Nhì, xã Mỹ Thọ.

VPĐP NTM Huyện