Xuất bản thông tin

null Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nông thôn năm 2022

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tin tức

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nông thôn năm 2022

Chiều ngày 09/12/2022, tại Hội trường Khối vận Huyện, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Cao Lãnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nông thôn mới cho cán bộ, công chức là văn phòng Điều phối huyện, Ban Quản lý, Ban Phát triển các ấp trong địa bàn huyện, với hơn 170 học viên tham dự.

Tại buổi tập huấn, các học viên được bà Nguyễn Thị Mỹ Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp thông tin về 3 chuyên đề: Tổng quan Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các cấp  và việc đánh giá, công nhận và thu hồi danh hiệu nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025.

 

Qua buổi tập huấn, các học viên được nghe thông tin, cập nhật các nội dung mới của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh, từ đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đầy đủ, tích cực tham gia như: Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều tiêu chí được bổ sung nội dung, điều chỉnh mức độ đạt cao hơn (tăng từ 49 lên 59 chỉ tiêu, tăng 10 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020). Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí NTM nâng cao cũng tăng từ 41 chỉ tiêu lên 76 chỉ tiêu: Tập trung các tiêu chí như: Tiêu chí 3 thủy lợi (tăng 4 chỉ tiêu); tiêu chí 5 về giáo dục (tăng 5 chỉ tiêu); tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa (tăng 2 chỉ tiêu); tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông (tăng 2 chỉ tiêu); tiêu chí 12 về lao động (tăng 2 chỉ tiêu); tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tăng 6 chỉ tiêu); tiêu chí 14 về y tế (tăng 01 chỉ tiêu về khám bệnh điện tử); tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (tăng 6 chỉ tiêu). Ngoài ra, theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao 2021 – 2025 có 2 tiêu chí mới là tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật (3 chỉ tiêu); tiêu chí 18 chất lượng môi trường sống (có 8 chỉ tiêu).

Để thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, Văn phòng điều phối NTM Tỉnh lưu ý các xã cần đẩy mạnh thực hiện nâng chất các tiêu chí và cần tập trung nguồn lực, nhân lực để thực hiện hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu ới của các tiêu chí mới được bổ sung.

Văn phòng ĐPNTM Huyện