Xuất bản thông tin

null Tập huấn phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tập huấn phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP

Ngày 7/12, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, lập thủ tục tham gia đánh giá phân hạng và phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2022.

 

Tại lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn “Mô hình chuyển đổi số quản lý Chương trình OCOP” đánh giá phân hạng sản phẩm, giúp cơ sở sản xuất tạo hồ sơ và cập nhật dẫn chứng hồ sơ OCOP, phục vụ hoạt động nộp hồ sơ trực tuyến đánh giá chấm điểm sản phẩm OCOP từ cấp huyện đến cấp tỉnh; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu; ghi nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; mã số, mã vạch. Các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, thủ tục tự công bố sản phẩm, đăng ký bản tự công bố; kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn vệ sinh; các quy định về bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022, huyện Cao Lãnh có 27 sản phẩm của 10 đơn vị đạt sản phẩm OCOP cấp Huyện. Lớp tập huấn nhằm giúp cho học viên nắm được quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện, chuẩn bị hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh sắp tới.

Thành Sơn