Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO: Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

THÔNG BÁO: Thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Ngày 21/11/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh ban hành Thông báo số 699/TB-UBND thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 cụ thể như sau:

1. Công chức Văn phòng thống kê: 15 thí sinh.

2. Công chức địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 11 thí sinh.

3. Công chức Tài chính - Kế toán: 05 thí sinh.

4. Công chức Tư pháp - Hộ tịch: 11 thí sinh.

5. Công chức Văn hoá - Xã hội: 11 thí sinh.

(Có danh sách kèm theo Thông báo)

Xem chi tiết Thông báo số 699/TB-UBND tại đây.