Xuất bản thông tin

null THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Ngày 21/11/2022, Hội đồng tuyển dụng công chức Huyện ban hành Thông báo số 698/TB-HĐTD thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 với thời gian và địa điểm như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

- Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ, ngày 06/12/2022.

- Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Cao Lãnh (Số 037, đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (thời gian, địa điểm thi sẽ thông báo sau).

3. Nhận thẻ dự thi

- Thời gian: Ngày 01 tháng 12 năm 2022 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cao Lãnh (Số 02, đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Xem chi tiết Thông báo số 698/TB-HĐTD tại đây.