Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh kiểm điểm công tác năm 2022

Trang chủ Tin tức

Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh kiểm điểm công tác năm 2022

Trong hai ngày 22 và 23/11/2022, đồng chí Lê Chí Thiện, Bí thư Huyện uỷ/ Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh chủ trì Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên/ Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đại diện các Ban và cơ quan Tỉnh uỷ.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, nhìn nhận đánh giá đúng tình hình, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh đã nêu lên những mặt đạt được trong lãnh, chỉ đạo cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Theo đó trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh đã đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Huyện uỷ, kết quả có 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 05 nhiệm vụ trọng tâm của Huyện được triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp được thực hiện tốt.

Có 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04 ấp được công nhận ấp nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xem xét, công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; triển khai đánh giá, lập hồ sơ minh chứng xây dựng 02 ấp nông thôn mới. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả 1.429ha sang trồng cây ăn trái mang hiệu quả kinh tế cao, đạt 245% kế hoạch; đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Huyện với tên miền nongsancaolanh.com. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm thực hiện tốt; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được tập trung thực hiện; quản lý, điều hành tài chính công theo đúng quy định, hiệu quả và tiết kiệm; kêu gọi đầu tư, cho ý kiến 21 dự án và cung cấp thông tin giới thiệu địa điểm đầu tư cho 03 doanh nghiệp, 02 dự án; thành lập 02 dự án khởi nghiệp; có 02 dự án đầu tư mới.

Đã cấp 135 mã vùng trồng cây ăn trái, với diện tích 3.603,51 ha. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của Nhân dân trong việc xây dựng hình ảnh con người Cao Lãnh - Đồng Tháp “nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi; các chính sách an sinh xã hội và công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy/ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh/ Giám sát thường xuyên Đảng bộ Huyện đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí trong việc lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và xây dựng đảng mang lại kết quả tích cực. Trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện xây dựng và duy trì nông thôn mới, chủ động thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy trên địa bàn.

Thuý Nhi