Xuất bản thông tin

null Tập huấn Tinh thần Seamaul trong việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tập huấn Tinh thần Seamaul trong việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp

Chiều ngày 21/11/2022, tại Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Trung, Tiến sĩ Phạm Thanh Duy – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn Seamaul Undong và Tiến sĩ Lư Nguyễn Xuân Vũ – Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyễn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hội Trung tổ chức tập huấn “Tinh thần Seamaul trong việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp” và “ Để nông sản bán được ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh”. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và hơn 100 thành viên Hợp tác xã, Hội quán trên đại bàn xã Tân Hội Trung.

Tiến sĩ Phạm Thanh Duy báo cáo tại buổi tập huấn

Nằm trong chương trình do quỹ toàn cầu hóa Seamaul của Hàn Quốc (SGF) tài trợ trong thời gian 5 năm (2019 – 2023). Trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn hướng dẫn, chuyễn giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sỡ hạ tầng Hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động trong sản xuất. Đây là buổi tập huấn nhằm tạo cơ hội để người nông dân được lắng nghe những kinh nghiệm về các mô hình phát triển nông thôn ở các nước, lan tỏa các giá trị cốt lõi “Cần cù, tự lực, hợp tác” của Seamaul trong học tập, lao động, phát triển cộng đồng; giúp người nông dân hiểu rõ hơn thị trường nông sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có những giải pháp cụ thể, hiệu quả để nông sản địa phương thâm nhập vào thị trường vô cùng lớn và tiềm năng này.

Thành viên Hợp tác xã và Hội quán triên địa bàn xã tham dự

Qua hơn 4 năm triển khai chương trình, nhận thấy việc liên kết để tiêu thụ sản phẩm là tiền đề phát triển chuổi giá trị sản phẩm của địa phương, xã Tân Hội Trung đã thành lập mới thêm được 01 hợp tác xã và 01 Hội quán nông nghiệp với hơn 200 thành viên. Trong buổi tập huấn lần này, thành viên Hợp tác xã, Hội quán trên đại bàn xã Tân Hội Trung đã có nhiều ý kiến tham gia trao đổi cùng với các chuyên gia về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, tạo cơ hội đưa sản phảm chủ lực của địa phương như: ếch, cá… thâm nhập vào các chuỗi bán hàng và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Tuấn Anh