Xuất bản thông tin

null Ấp 4, xã Phong Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Ấp 4, xã Phong Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Sáng ngày 11/10, UBND xã Phong Mỹ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh công nhận ấp 4, xã Phong Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới 2021.

Qua 2 năm (2020 - 2021) triển khai thực hiện Bộ tiêu chí về xây dựng ấp đạt chuẩn nông thôn mới, Chi ủy, Chi bộ, các ban ngành đoàn thể ấp đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, vật kiến trúc phát triển hạ tầng phục vụ dân sinh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

 

Với các nguồn kinh phí từ ngân sách xã, kinh phí vận động doanh nghiệp và Nhân dân được 2 tỷ 700 triệu đồng, đã đầu tư thực hiện đạt 7/7 tiêu chí về xây dựng ấp đạt chuẩn nông thôn mới như: Giao thông, Điện, Nhà ở, Kinh tế hộ hợp tác phát triển sản xuất, Văn hóa - Giáo dục - y tế, môi trường cảnh quan, an ninh trật tự xã hội.

Dịp này, UBND Huyện và UBND xã biểu dương, khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng ấp nông thôn mới năm 2021.

Trần Ngộ