Xuất bản thông tin

null Tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp

Thực hiện Kế hoạch phối hợp của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Tỉnh và Sở Khoa học - Công nghệ về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2020 – 2024. Chiều ngày 10/10/2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phối hợp với huyện Cao Lãnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp cho thành viên Hội quán và nông dân ở 18 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

 

Đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch Môi trường Đồng Tháp thông tin về định hướng phát triển nông nghiệp tại Huyện; kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ truyền thống tận dụng sản phẩm phụ từ lúa và một số phụ phẩm nông nghiệp khác; khái niệm và vai trò, kỹ thuật ủ phân hữu cơ; thực hành ủ phân hữu cơ, quản lý nhiệt độ, ẩm độ và kiểm tra độ hoại mục của đống ủ phân hữu cơ…

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức thành viên Hội quán, nông dân trong sản xuất, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh và kịp thời định hướng, hỗ trợ thành viên Hội quán, nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp; phát triển ổn định, bền vững vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao; từng bước thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Thuý Nhi