Xuất bản thông tin

null Triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ măng tây

Chi tiết bài viết Báo chí với Đồng Tháp

Triển khai liên kết sản xuất và tiêu thụ măng tây

Sáng ngày 07/5/2020, Phòng Nông nghiệp & PTNT có buổi làm việc về hợp tác sản xuất và liên kết tiêu thụ măng tây với Công ty GAPFOOD, trụ sở tại Thành phố Cần Thơ. Tham dự có Ông Phạm Bảo Huy, tổng giám đốc Công ty, Ông Huỳnh Thanh Sơn, trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cùng 12 nông dân ở các xã Ba Sao, Bình Hàng Trung, Mỹ Long và Mỹ Hiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Công ty GAPFOOD đưa ra hai phương thức cho nông dân lựa chọn hợp tác. Phương thức thứ nhất là Công ty cung ứng giống, vật tư, kỹ thuật và một phần hệ thống tưới. Nông dân đối ứng đất sản xuất, công lao động và cơ sở hạ tầng. Đến khi thu hoạch Công ty thu mua toàn bộ sản lượng và lợi nhuận được chia đều. Phương thức thứ hai là nông dân tự đầu tư, công ty hỗ trợ kỹ thuật và liên kết thu mua sản phẩm.

Qua trao đổi giữa hai bên đi đến thống nhất chọn phương thức thứ nhất hợp tác sản xuất với diện tích khoảng 2 ha/12 hộ. Dự kiến Ngành nông nghiệp sẽ cùng công ty thẩm định trong tuần tới.

Xuân Đào - TTDVNN