Xuất bản thông tin

null Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, huyện Cao Lãnh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/8/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 huyện Cao Lãnh ban hành thông báo sô 134/TB-HĐTD thông báo Thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021: