Xuất bản thông tin

null Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Mỹ Thọ

Trang chủ Báo chí với Đồng Tháp

Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Mỹ Thọ

Chiều ngày 12/5/2021, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 05) gồm: Ông Hồ Minh Hùng, Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Thọ; bà Nguyễn Thị Khoa (Út Khoa), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Huyện; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện; ông Lê Văn Tánh, Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Mỹ Thọ; ông Châu Quốc Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Lãnh I; bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Mỹ Thọ; ông Nguyễn Văn Yên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Thọ có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Mỹ Thọ để thực hiện công tác vận động bầu cử.

Ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện tại Hội nghị

Tại hội nghị, sau khi thông qua tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ đóng góp công sức, phát huy trách nhiệm, tâm huyết, quyền hạn của người đại biểu dân cử vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Các đại biểu hứa sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, với cử tri, lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển tải đến cơ quan chức năng các cấp để xem xét, giải quyết.

Khách dự, cử tri tại Hội nghị

Thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ kỳ vọng với các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Đồng thời, quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời đề xuất các ngành các cấp tiếp tục có giải pháp hửu hiệu về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tăng thu nhập cho người dân; liên kết sản xuất gắn với bao tiêu nông sản cho nông dân ổn định lâu dài hơn.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đại diện các ứng cử viên đã cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử và khẳng định nếu được bầu sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện lời hứa với cử tri; đề xuất các chính sách nâng cao đời sống người dân, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. 

Buổi sáng cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đơn vị bầu cử số 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Mỹ Thọ.

Thành Sơn