Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Trang chủ Tin tức

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Ngày 7/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh để tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tỉnh chủ trì điểm cầu Tỉnh.

Khách dự tại điểm cầu huyện Cao Lãnh

Tham dự điểm cầu tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Cao Lãnh có bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; bà Nguyễn Thanh Thúy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; các thành viên Ban bầu cử huyện; Trưởng phó các tiểu ban phục vụ bầu cử; Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử huyện.

Các đại biểu được nghe triển khai về nhiệm vụ của các Ban bầu cử và Tổ bầu cử; nội dung kiểm tra, giám sát trước và trong ngày bầu cử. Theo đó, người ứng cử không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Các nhiệm vụ của Ban bầu cử như: thi hành pháp luật về bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách những người ứng cử, bố trí các phòng bỏ phiếu và công việc bầu cử ở các phòng bỏ phiếu, nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử; tổng hợp và kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn cách kiểm phiếu và lập các mẫu biên bản bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia; hướng dẫn các biểu mẫu trung gian hỗ trợ kiểm tra kết quả bầu cử. Về bỏ phiếu, cuộc bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, có thể sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng và có thể kết thúc muộn hơn nhưng không quá 9 giờ tối.

Hội nghị nhằm mục đích hướng dẫn trao đổi, nghiên cứu những nội dung cốt lõi nhất của các văn bản hướng dẫn, những quy định có liên quan đến công tác bầu cử. Trên cơ sở đó, các đại biểu kịp thời phản ảnh, trao đổi những khó khăn, từ đó có sự thống nhất trong thực hiện các bước tiến hành để triển khai công tác bầu cử theo đúng thời gian và luật định

Thành Sơn