Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chiều ngày 30/3/2021, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Uỷ ban bầu cử tỉnh, do ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Cao Lãnh về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; ông Nguyễn Hồng Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử Huyện; ông Lê Chí Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Huyện; ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua Bạn chỉ đạo, Uỷ bàn bầu cử Cao Lãnh Huyện luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định. Đến 17 giờ, 00 phút ngày 14/3/2021, đã tiếp nhận hồ sơ người ứng cử: Cấp huyện, tổng số người ứng cử đã nộp hồ sơ là 63/66 người, đạt tỷ lệ 95,45%, không có hồ sơ của người tự ứng cử. Cấp xã, tổng số người ứng cử đã nộp hồ sơ là 853/859 người, đạt tỷ lệ 99,30%, không có hồ sơ của người tự ứng cử.

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã biểu quyết thống nhất về danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 63 người, trong đó: cơ cấu nữ 29 người, dưới 40 tuổi 28 người, ngoài Đảng 7 người, đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện tái cử 21 người. Qua Hội nghị hiệp thương cấp xã đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 853 người ứng cử, trong đó: cơ cấu nữ 288 người, dưới 40 tuổi 321 người, ngoài Đảng 126 người, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tái cử 280 người.

Ủy ban bầu cử Huyện đã ban hành Nghị quyết và công bố đơn vị bầu cử;  số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện. Theo đó, toàn huyện có 09 đơn vị bầu cử, số lượng được bầu là 35 đại biểu, đồng thời Ủy ban bầu cử xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử của đơn vị (cấp xã, có tổng số 120 đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu là 483 người). Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xác định 120 đơn vị bầu cử với 124 khu vực bỏ phiếu, với 182.247 cử tri.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Văn Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Huyện Cao Lãnh. Đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đến với người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các ngành thành viên thực hiện tốt công tác bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ; chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận nhân dân trên địa bàn, chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan tổ chức Hôi nghị hiệp thương lần 3 theo quy trình; khép kín hồ sơ sau mỗi phần việc trong công tác bầu cử; tiếp tục tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đảm bảo đủ số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tham dự; chuẩn bị mọi tình huống ứng phó nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức ngày bầu cử 23/5/2021 thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thành Sơn