Xuất bản thông tin

null Công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022

Trang chủ Tin tức

Công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND-HC về việc công bố danh mục Dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, kết hợp thu hồi sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang năm 2022.

Xem chi tiết Quyết định số 1210/QĐ-UBND-HC của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại đây.