Xuất bản thông tin

null Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Trang chủ Tin tức

Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh Lê Chí Thiện tại hội nghị phân tích chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Huyện vào chiều ngày 24/6/2022, tại Trung tâm Chính trị Huyện. Tham gia hội nghị còn có Phó chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Thanh Sơn; lãnh đạo các ngành chuyên môn Huyện; UBND, công chức chuyên môn các xã, thị trấn.

Huyện Cao Lãnh xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế -  xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của Nhân dân, phòng chống tham nhũng hiệu quả trong cán bộ, công chức. Huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với phương châm xây dựng "chính quyền thân thiện, phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân", lấy sự hài lòng làm thước đo đánh giá kết quả phục vụ của chính quyền.

Quang cảnh hội nghị

Nhiều mô hình CCHC được áp dụng phát huy hiệu quả và tiếp tục duy trì, nhân rộng như: Mô hình "Nụ cười công sở", mô hình "3 trong 1"; mô hình hẹn giờ hướng dẫn và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích, văn hoá xin lỗi các tổ chức, cá nhân khi sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính. Thiết lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận, giải quyết kịp thời và thoả đáng các nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương,… góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính.

Căn cứ vào kết quả đánh giá của Tỉnh trong năm 2021, hội nghị đã phân tích nguyên nhân và các giải pháp khắc phục các tiêu chí có chỉ số thấp như: thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua địch vụ bưu chính công ích (BCCI); áp dụng, duy trì, cải tiến và tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động cơ quan…

Nhằm tiếp tục tạo bước chuyển trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của Huyện phát triển, thời gian tới. Chủ tịch UBND Huyện Lê Chí Thiện đề nghị các cơ quan huyện, xã, thị trấn cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng chỉ số thành phần CCHC (ParIndex); chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT); trao đổi ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương qua Email công vụ; vận hành có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử iDesk nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc; thực hiện hồ sơ điện tử, giảm hồ sơ giấy;

Ông Lê Chí Thiện phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND Huyện cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương vì Nhân dân phục vụ. Tổ chức rà soát, phân công hợp lý, tránh chồng chéo, trùng lắp về nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nhanh chóng khắc phục những hạn chế do Tổ kiểm tra chỉ ra; khắc phục ngay tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần đối với tổ chức, công dân; ban hành bảng điểm chấm điểm CCHC đối với các ngành chuyên môn Huyện.

Ngoài ra, công tác tăng cường giám sát của HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai, thực hiện công tác CCHC; khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) cũng được ông Lê Chí Thiện nhấn mạnh.

Thành Sơn